Mirties Metafora

Dodaj teksty piosenek do albumu
dodaj artykuł
Add an audio file
Band Name Anubi
Album Name Mirties Metafora
Type Demo
Data wpisu 1995
Styl muzycznyAvantgardiste Black
Zarejestrowanych posiada ten album1

Tracklist

1.
 Intro: Mirtis Kiekvienam Kitokia
 
2.
 Ið Tuðtumos á Akmens Tylà
 
3.
 Anapus Kaitros Ir Smëlynø: Sniegas Abydoj
 
4.
 Pselium
 
5.
 Prieð Mus - Tik Mes Patys
 
6.
 Spindësit Ugny Dykuma
 
7.
 Tylus Tamsos Alsavimas
 

Total playing time: 00:00