Mirties Metafora

添加专辑歌词
添加评阅
Add an audio file
Band Name Anubi
Album Name Mirties Metafora
Type Demo
发布日期 1995
音乐风格Avantgardiste Black
拥有此专辑的会员1

Tracklist

1.
 Intro: Mirtis Kiekvienam Kitokia
 
2.
 Ið Tuðtumos á Akmens Tylà
 
3.
 Anapus Kaitros Ir Smëlynø: Sniegas Abydoj
 
4.
 Pselium
 
5.
 Prieð Mus - Tik Mes Patys
 
6.
 Spindësit Ugny Dykuma
 
7.
 Tylus Tamsos Alsavimas
 

Total playing time: 00:00