Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis

lista zespołów Avantgardiste Black Anubi Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis
Słowa
dodaj artykuł
Add an audio file
20/20
Band Name Anubi
Album Name Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis
Type Album
Data wpisu 1997
Styl muzycznyAvantgardiste Black
Zarejestrowanych posiada ten album3

Tracklist

1. Savo Kelyje
2. Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis
3. Mirtis
4. Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II
5. Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui
6. Á Naujà Galybæ
7. Ir Saulë Neteko Savo Pusës Veido
8. Ozirio Adventas
9. Folklorinë Daina Apie Mirtá
10. Ið tuðtumos Á Akmens Tylà
11. Tarp Akmens Ir Veidrodþio