Tsuuzetsu - Inshou Chigai

Band's List Visual Kei Mucc Tsuuzetsu - Inshou Chigai
Lyrics
add a review/comment
Add an audio file
16/20
Band Name Mucc
Album Name Tsuuzetsu - Inshou Chigai
Type Album
Released date 2001
Music StyleVisual Kei
Members owning this album10

Tracklist

1. ---------
2. Moumoku De Aruga Yue No Sogaikan ?
3. Hai
4. Itai Tegami
5. Chintsuuzai
6. Yoru
7. Suna no Shiro
8. Haitoku no Hito
9. Syouhu
10. Danzetsu