Tsuuzetsu - Inshou Chigai

乐队列表 Visual Kei Mucc Tsuuzetsu - Inshou Chigai
歌词
添加评阅
Add an audio file
16/20
Band Name Mucc
Album Name Tsuuzetsu - Inshou Chigai
Type Album
发布日期 2001
出版公司 Metal Blade Records
音乐风格Visual Kei
拥有此专辑的会员10

Tracklist

1. ---------
2. Moumoku De Aruga Yue No Sogaikan ?
3. Hai
4. Itai Tegami
5. Chintsuuzai
6. Yoru
7. Suna no Shiro
8. Haitoku no Hito
9. Syouhu
10. Danzetsu