Drygva : Son of Mighty Rod

Pagan Folk / Belarus
(2010 - Grailight Productions)
了解更多

歌词

1. THE PROPHESY

І наступіць дзень, калі людзі здрадзяць
Родзічаў - Багоў сваіх, схіляючыся
прад чужым адзіным, які скажа:
не ўнукі вы мне, але рабы. І сыдуць
Вялікія старажытныя Багі. Сыходзячы,
склянуць яны адрачэнцаў і нашчадкаў іх,
і не будзе шчасця на гэтай зямлі.
На костках і крыві, страху і болі будзе
гісторыя іх, і звод - іх доля, іх шлях.
Але прыйдзе світанак, ўспомняць людзі,
што не рабы яны, але ўнукі багоў,
адкрыюць вешчуны браму Бацькам сваім
і скончыцца час цемры...


2. PATH OF VOLKHVES

Са мной гульню заладзіў вецер
У чыстым полі сярод ночы.
Гне да долу, збіць з ног хоча,
Засыпае снегам вочы.

Але бачу, недалёка
Засталося мне да лесу.
За сцяной дрэў, за высокай,
Завірухе мала месца.

Абраў знаёмы накірунак
І ў чорны глыб накіраваўся.
Стамляла йсці па гурбах снега,
Ды часам за галлё чапляўся.

Усё, заўважыў гэта месца -
Густы ельнік што хавае.
Невялікая паляна,
Туды я накірунак маю.

Вогнішча развёў ў цемры
І ў наступнае імгненне
Цень адкінуў святы камень -
Прад ім ўпаў я на калені.

І ў час калі прамовіў словы
Хвалы Багам нашага роду,
Цела Дух прашчура напоўніў
І ўвабраў я моц прыроды.

Нават той скарб каштоўных ведаў,
Што лес пранёс ў пакаленнях,
Раптоўна розум мой спасцігнуў
І атрымаў я прасвятленне.

Колазварот жыцця зямнога
Усім даўно адзначыў месца.
У віры бясконцым і спрадвечным
Павінны мы свой лёс пранесці.


3. MOTHER OF ENHYDRIS

З-за далекага лесу ўзнялося сонца,
Святлом напоўніла прасторы.
Туман над ракою здаваўся бясконцым,
Зніклі з неба апошнія зоры.
Упартымі крокамі па Зямлі продкаў
Ступалі сыны Маці Вужоў.
На дужых цялах святочная вопратка,
Несці ахвяру вышаў час зноў.

Капішча заліла ахвяры кроў.
Пачуй свой народ,
Маці Вужоў!

Пушча глынула ў прыцемнена чэрава
Падуласны статак чалавечы.
Толькі промні праз галіны дрэваў
Скарбам лажыліся на іх плечы.

Станем на калені прад выявай Маці
І з павагай пакланімся ёй.
Памажы Маці, нам гора не звядаці
Станем верныя целам і душой!


4. SON OF MIGHTY ROD

Як кропля бурштыну застыла
У сэрцы тваім старажытнасць,
Старонкі мінуласці светлай,
Былых часінаў празрыстасць.

Цябе не кранаюць турботы
Сучаснага чалавецтва.
Пакаштаваць дзікай волі
Жадаў ты з самога маленства

Сын магутнага Рода!
Чуецца ў спевах птушыных.
Сын магутнага Рода!
Шэпчуцца соснаў галіны.

Ты хочаш зноў апынуцца там,
Дзе продкаў імены ў пашане,
Брат з братам жыве ў згозде
Ды ёсць сапраўднае каханне.

Сын магутнага Рода!
Нясе імя вецер на крылах.
Сын магутнага Рода!
Адзавецца ў хвалях блакітных.

Мае месца жах чалавечы прад Богам
І ў гушчары зяленай дубравы
Выява драўляная Рода стаіць,
Яму людзі прыносяць ахвяру.

Ты ведаеш, што рабіць далей
Да сябе кліча Маці-прырода.
Вяртаесся да каранеў сваіх,
Сын вялікага Рода!


5. THE WATCHWORD

Яднайцеся і ідзіце, браты нашы і ваюйце,
як гэта належыць нам - за сябе на землях нашых!
Хай рукі будуць стомлены не ад плуга,
а ад цяжкіх мячоў, каб сталі мы вольнымі, які прашчуры.
Павінны мы сцягам нашым даць трапятаць на ветры і каням нашым
скакаць па палях.
І падняць прах вайны за сабой і даць ворагам удыхнуць яго.


6. UNDER THE BANNER OF PERUN

Лютая моц выступае ў паход
У вайне пакараць чужаземцаў.
Вядома, хто нам нясе свой прыгнёт -
Сярод буйных траў знойдзе месца

На тварах Багоў попел спаленых вёсак,
Крыкі і плач нясе вецер.
Уздымаюцца дыму слупы да нябёсаў,
Разліваецца ліха па свеце.

Пяруне - наш Бог!
Праслаўляем цябе!
Здабыць славу мы зможам!
Не дай адчуць жах у той барацьбе
І славянская моц пераможа!

Крываву ахвяру нясем Чарнабогу,
Нам падтрымка яго не пашкодзіць,
Князь ужо заклікае ў дарогу,
Сваім позіркам войска абводзіць.

Знакі на нашых шчытах - абярэгі
Ды добра заменчана зброя.
Словы спеваў разнясі паўсюль, рэха!
Вышэй трымай наш сцяг, вояр!

Смерць не сможа спужаць нашых хлопцаў -
Жыцце вечнае іх чакае!
Таму смела ўперад глядзі, абаронца!
Моц Пяруна нас аб'яднае!


7. SIGH OF WAR

Гучны лязг зброі рэжа абшар,
Пад сонечным промнем даспехі блішчаць
Дзве хвалі людскія сышліся на бой.
Жаданне адно - перамогу трымаць!

Ад цяжару трасецца зямля,
Да сытасці п'е гарачую кроў,
Навокал свой водар веяла смерць
Ір'е чакае сваіх ваяроў.

Кідаюцца ў пекла і вераць
Багі не пакінуць сыноў сваіх
У гэтай бязлітаснай бітве
Прыкрыюць ад стрэл і дзідаў чужых.

Крапчэй трымай, вояр, свой меч!
Будзь хуткім і моцным у барацьбе.
Прагнецца варожае племя -
І перамога чакае цябе!


8. THUNDERSTORM

Зноў працчнецца моц Зямлі,
Зноў напоўніць чорныя недры,
Загамоняць векавыя лясы,
Заграміць, затрасецца ў паветры!

Пярун маланкай расколе абшар
І хутка прыйдзе час навальніцы.
Слёзы дажджу абмыюць твар
І пацякуць з узгоркаў крыніцай.


9. IF YOU SHALL DIE IN BATTLE

Рассякаюць паветра гостры мячы,
Свішчуць над галовамі стрэлы.
Падымаюць зямлю наканечнікі дзідаў,
Цягнецца ўверх чорны дым ў далечы.

Кроплі крыві ўпалі на твар,
Слых рэжуць смяротныя крыкі,
Бой закіпае з новаю сілай,
І ў гэтым баі мой меч - гаспадар.

Ты бачыў мой цень,але не зратаваць
Сябе - лязо з сілай прабіла даспехі.
У вачах тваіх я назіраю агонь
І ён пачынае імгненнна згасаць.

Цяпер душа твая ў маіх руках
Я ахвярую яе свайму Богу.
Вусны шэпчуць чароўныя словы
І ворага раптам акутвае жах.

Хутчэй б'ецца сэрца ў грудзях,
Целам сваім адчуваю я стому
І сонца ўжо на небасхіле кідае
Крывавы позірк на наш сцяг.


10. FESTAL SONG

Сёння ў нашай вёсцы свята
Выносяць лыжкі ды талеркі,
Ежы на сталах багата,
Напоўнены пітвом куфелькі.

Гэй!...пітвом куфэлькі!

Крыкі, песні, ўсплескі смеха.
Водзе моладзь карагоды.
Ды разносе гоман рэха
На прастор роднай прыроды.

Гэй! Разносе рэха!

За гэтыя блакітны вочы
Прыгажэй няма, здаецца.
На прывабны стан дзявочы
Ня можа хлопец наглядзецца.

Гэй!...наглядзецца!

Хай турботы не кранаюць
Падымай свой куфаль смела!
Весялей, музыкі, грайце,
Адпачнуць хай дух і цела!

Гэй!...дух і цела!

;歌词由 添加 lutinofchaos - 修改此歌词