Madara

Add the album's lyrics
add a review/comment
Add an audio file
no rates
Band Name Asagi
Album Name Madara
Type Album
Released date 31 January 2018
Labels Avex Trax
Music StyleGothic Metal
Members owning this album0

Tracklist

1.
 Tenchi Iki Kuru Kofune
 
2.
 Tsuki-Kai no Miko
 
3.
 Kashikoki Umi e Kaeryanse
 
4.
 Hanagumo no Ran
 
5.
 Komo Sakura
 
6.
 Keika
 
7.
 Dai Saitake Tsukiyo Ni Hoe Yu
 
8.
 Fuyutsubaki, Shirotae no Kenin
 
9.
 Hakumenkonmōkyūbinokitsune Hidama
 
10.
 Kiganda
 
11.
 Kumo no Kayohiji
 
12.
 Yōtō Gyokuto
 
13.
 Mononoke Sōshi
 
14.
 Asagi Madara
 

Other productions from Asagi