Madara

添加专辑歌词
添加评阅
Add an audio file
没有打分
Band Name Asagi
Album Name Madara
Type Album
发布日期 31 一月 2018
出版公司 Avex Trax
音乐风格Gothic Metal
拥有此专辑的会员0

Tracklist

1.
 Tenchi Iki Kuru Kofune
 
2.
 Tsuki-Kai no Miko
 
3.
 Kashikoki Umi e Kaeryanse
 
4.
 Hanagumo no Ran
 
5.
 Komo Sakura
 
6.
 Keika
 
7.
 Dai Saitake Tsukiyo Ni Hoe Yu
 
8.
 Fuyutsubaki, Shirotae no Kenin
 
9.
 Hakumenkonmōkyūbinokitsune Hidama
 
10.
 Kiganda
 
11.
 Kumo no Kayohiji
 
12.
 Yōtō Gyokuto
 
13.
 Mononoke Sōshi
 
14.
 Asagi Madara
 

Other productions from Asagi