Glenn Tipton

Nome Glenn Tipton
Birth date 25 Outubro 1948
País United-Kingdom
Cidade London

The Flying Hat Band

Tipton Entwistle And Powell

Glenn Tipton

Judas Priest