Wally Farkas

Imię Wally Farkas
Birth date nieznany
Państwo unknown
Miasto nieznany

Galactic Cowboys

Ty Tabor