Timo Tolkki

Imię Timo Tolkki
Birth date 03 Marzec 1966
Państwo Finland
Miasto Nurmijärvi

Edguy

Guitar Heroes

Revolution Renaissance

Symfonia

Timo Tolkki

Ring Of Fire

Timo Tolkki's Avalon

Avantasia

Stratovarius


1985 2008 The Band's Page

Chaos Magic


2015 2015 The Band's Page