Likstrand

Imię Likstrand
Birth date nieznany
Państwo unknown
Miasto nieznany

Diabolicum