Kain Gabriel Simon

Imię Kain Gabriel Simon
Birth date nieznany
Państwo unknown
Miasto nieznany

Das Ich