Nemethia

Dodaj teksty piosenek do albumu
dodaj artykuł
Add an audio file
16/20
Band Name Arkaik
Album Name Nemethia
Type Album
Data wpisu 29 Wrzesień 2017
Styl muzycznyTechnical Death
Zarejestrowanych posiada ten album12

Tracklist

1.
 Occultivation
 05:18
2.
 Of Violence and Pestilence Born
 05:03
3.
 Order of the Hierogon
 09:33
4.
 Dweller on the Threshold
 03:05
5.
 Futile State
 03:42
6.
 The Eupnean Relic
 05:16
7.
 Lifting Amnesia
 00:54
8.
 Telegnosis
 04:52
9.
 Nexion Stargate
 04:36

Total playing time: 42:19