Magia Eon...

Dodaj teksty piosenek do albumu
dodaj artykuł
Add an audio file
brak oceny
Band Name Astral (CZ)
Album Name Magia Eon...
Type Album
Data wpisu Styczeń 1997
Styl muzycznyGothic Black
Zarejestrowanych posiada ten album2

Tracklist

1. Ubi Es Tu Potens 5.14
2. Haec In Nobis 5.41
3. Necronomicon 1.52
4. Argondia 6.35
5. Athanor Alchymia 4.37
6. Sammael 5.06
7. Endora 2.08
8. Magia Eon... 5.55
9. Daimonion 4.08
10. Et Nympha Est - Domina Obscura 5.04
11. Hoathahe Saitan 8.44

Other productions from Astral (CZ)