Lofofora

Słowa
dodaj artykuł
Add an audio file
16/20
Band Name Lofofora
Album Name Lofofora
Type Album
Data wpisu Marzec 1995
Styl muzycznyFusion
Zarejestrowanych posiada ten album178

Tracklist

1. Holiday in France 03:47
2. No Facho (Dub Spirit) 04:57
3. Elvis (Martyr et Tortionnaire) 03:32
4. Les Meutes 03:51
5. L'Oeuf 04:15
6. Subliminable 06:31
7. Justice pour Tous 01:39
8. Le Désordre 04:02
9. Nouveau Monde 04:50
10. Baise Ta Vie 04:45
11. Really TV 03:59
12. Irie Style 06:12
Total playing time 52:20