Lofofora

Słowa
dodaj artykuł
Add an audio file
Band Name Lofofora
Album Name Lofofora
Type Album
Data wpisu Marzec 1995
Styl muzycznyFusion
Zarejestrowanych posiada ten album174

Tracklist

1. Holiday in France 03:47
2. No Facho (Dub Spirit) 04:57
3. Elvis (Martyr et Tortionnaire) 03:32
4. Les Meutes 03:51
5. L'Oeuf 04:15
6. Subliminable 06:31
7. Justice pour Tous 01:39
8. Le Désordre 04:02
9. Nouveau Monde 04:50
10. Baise Ta Vie 04:45
11. Really TV 03:59
12. Irie Style 06:12
Total playing time 52:20