Dementi

Dodaj teksty piosenek do albumu
dodaj artykuł
Add an audio file
brak oceny
Band Name 2 TM 2,3
Album Name Dementi
Type Album
Data wpisu 27 Luty 2008
Styl muzycznyFolk Metal
Zarejestrowanych posiada ten album1

Tracklist

1. Ka?da Rzecz ma Swój Czas
2. O Bo?e, Ty? Jest Mym Bogiem
3. Za?piewam i Zagram
4. Kiedy Izrael by? Dzieci?ciem
5. Mi?uj? Pana
6. Nie Karz Mnie Panie w Swym Gniewie
7. Gdy Us?ysza?em Jego G?os
8. Ufaj Izraelu
9. Nad Rzekami Babilonu
10. Dementi
11. Ty Który? Jest Wierny
12. A G?upi My?li, ?e Nie ma Boga
13. ?ania
14. Wys?awiajcie Pana