Valinor (PL) : Remembrance - Murder Epidemic

Black Heavy / Poland
(2002 - Apocalypse Production)
了解更多

歌词

VALINOR
"Remembrance"


1. SUNRISE

Somewhere above the hell
Sun is rising now
New day is coming
Night of pain is finished

Desert
Walls
Burning in sadness
Dry mouths of warriors
They are waiting for the second attack

Battle
No ending
Battle
No ending

This is war about your souls
Life in long ecstasy
Own existence
Lost paradise
Own existence

Somewhere above the hell
Sun is rising now
This is cycle - never finished
This is cycle - never finished

Sunrise
Now

Somewhere above the hell
Sun will shine brighter
Than their souls full of hate
Full of doubt


2. THE STATE OF MIND

They don't hear our apeals
They don't hear our screams
There's no respect in this world
Human being is worth a shit
They will create anew life
Annihilate human souls
They are amusing our freedom
We'll be treated like a dogs

The state of mind
The state of mind
The state of mind
The state of mind

What we did what we do
We are alone among crowd
They are master of all world
They are roamers fallen faith
They will lash our bodies
They will change our minds
We will feel kiss of death
No escape and no way out

The state of mind
The state of mind
The state of mind
The state of mind

Wars and fights
We are looking at
We will see
Death in (the) streets
Past and future
Will be unknown
Mother father
They will die
Mother father
They will die

They don't hear our apeals
They don't hear our screams
There's no respect in this world
Human being is worth a shit
They will create anew life
Annihilate human souls
They are amusing our freedom
We`ll be treated like a dogs

The state of mind
The state of mind
The state of mind
The state of mind

The state of mind - devilish laugh
The state of mind
The state of mind - psychical madness
The state of mind
The state of mind - devilish laugh
The state of mind

Cry and scream - suicide tendencies
Gates to hell are open wide
Cry and scream - suicide tendencies
They will captivate us


3. REMEMBRANCE

Close your eyes
Do you remember
See past which was here
Generations destroyed through war
Radioactive war

Close your eyes
Do you remember
See past which was here

They are so ashamed
Of what they had done
People killed by people
Atomic war

Innocent ones
They didn`t do anything
They were alive but fate wanted
Only sand to remain
Sand
Only sand remained

Close your eyes
Do you remember
See past which was here
Generations destroyed through war
Radioactive war

Some day Earth will be reborn
Better than She was
And warm tear will feed
Roots the flower of destiny


4. DIES IRAE

Przez krew swych bliz'nich
Chca; rza;dzic' s'wiatem
Nie maja; zasad
Nie maja; sumienia
Wiara odesz?a w zapomnienie
Dla nich be;dzie tylko chwa?a

Na stosach z ludzkich cia?
Podpisza; swe przymierze
Bogów Matki Ziemi
Jestes'my niczym

Patrza;c wysoko w niebo
B?agaja;c naszego Boga
Z.eby zakon'czy? z.ywot
Z.ywot Synów Ziemi

P?acz do nicos'ci
Jedynie ziemia pozosta?a
Popio?y ludzkich smutków
Rozrzucone gdzies' w dali

Przetrwanie - jak szczury walczymy
Wieczny ból wieczne poraz.ki
Na majestacie nowego s'wiata
S'wiata bez przysz?os'ci

Patrza;c wysoko w niebo
B?agaja;c naszego Boga
Z.eby zakon'czy? z.ywot
Z.ywot Synów Ziemi


5. THE CHILDREN OF SCORN

Desolations
Arteries of life
In the future
In the past
Here and there stand barracks
There live people
They`re refused

Solitation is their friend
This what`s unknow for us
It is daily bread for them
It is daily bread for them

Every day is challange fight
With own body
With own life

Every day is challange fight
With own body
With own lite


6. GORYCZ

Ze ?zami w oczach i smutkiem w sercach
Chcemy zapomniec' o marnym z.yciu

Nasza jest droga cierniami us?ana
Nikt nas nie pragnie
Nikt nas nie chce

Na kaz.dym kroku i w kaz.dej sekundzie
Skarceni przez s'wiat w?asnych marzen'
Jak szczury chowamy sie; w cieniu cmentarza
Pragna;c spokoju swych dusz

Gorycz w mym sercu jest jak ogien'

Jestes'my ludz'mi choc' jakz.e innymi
Nie pragnie nas Ojciec Wszechs'wiat

6 stóp pod ziemia; w drewnianej trumnie
Jak oni
Nie
Nie zaznam spokoju

Zabra?es' oddech zabra?es' sumienia
Nie pozosta?y nawet marzenia
Ciernie w mym sercu jak korzen' kwiatu
Da?y nam z.ycie dadza; nam s'mierc'

Ku niebu zwrócona jest twarz
Ku niebu wycia;gam swe re;ce
Niech ktos' us?yszy wo?anie o pomoc
Zakon'czy me;ke; na Ziemi


DIRA MORTIS
"Murder epidemic"


7. INTRO

(No lyrics available)


8. REALITY

(No lyrics available)


9. OBSESSED WITH THE VISION OF APOCALYPSE

(No lyrics available)


10. I'M THE POWER OVER MYSELF

(No lyrics available)


11. FALSE PROPHECIES

(No lyrics available)


12. DEAD SOULS

(No lyrics available)


13. DOMINATED BY FEAR

(No lyrics available)


14. MURDER EPIDEMIC

(No lyrics available)


15. ARTIFICIAL LAYER

(No lyrics available)


16. BURNED OUT BY THE THOUGHTS

(No lyrics available)

;歌词由 添加 ROBIN - 修改此歌词