Nortt : Ligfærd

Тексты песен

1. GUDSFORLADT

(Instrumental)


2. LIGPRAEDIKE

Sidste sang fra afdødt sind
Ligvers hærger som vind
Kors og sten i mørket
Lagt i evigheden ned
Gudsforladt sted
Ad dødens vej følge med
Lidelsen var stor
Den ej ved graven gror
Døden er min afgud
Thi ligprædike ophører


3. VANHELLING

Fra gudsforladt tid
Indhyllet i mørke
Intet liv aander
Lidelse af lyset givet
Af dødelighed lænket
Flaaet af himlens graad
Under det formørkede
Evigheden atter venter
I den mørke muld
Fra aske skal intet opstaa
Lad fortidens skygge ankomme
... og forblive evig


4. TILFORN TID

Fanget i spejl
Afmagt i lænker
Agter ej at drage aand
Vandring efter intet
Pagt med døden
Foragt grundet liv
Fra tiden indtraf


5. DODSRUNE

Gravstedet... groede til i glemsel
Mørket aabenbarer intet
Dragende evighed
Døden er evig tro
Dødens kløer
Rev hjertet bort
Aldrig velsignet
Lidelsen henvisnede
Døden er evig tro


6. LIGFAERD

(Instrumental)

Тексты песен добавлены Apocalypse - Изменить эти тексты песен