Fyrdung : Hyperborea

Viking Black / Sweden
(2007 - Nordiska Förlaget)
Узнать больше

Тексты песен


1. STORMVINDEN

Slutet av en tidsålder, en kataklysm har förutspåtts
Ett paradigmskifte, förändringens frö har såtts
En stormvind av insikt skall ge syre åt vår gnista
Den gamla eonens fjättrar skall så slutligen brista

Slutet av en tidsålder, en ny era för Nordens barn
På den brinnande stigen till befrielse, vi nu de första stegen tar
En stormvind av omvälvning skall slita svinens kött
En stormvind av befrielse, Hyperborea återfött

En stormvind av gnosis, frigörelse är dess följd
Förtryckarna skall gå under av dess isande köld
Stormvindens återkomst, en stormvind så hård och kall
En förbebådelse om talmudisternas fall

Slutet för bedragarna, slutet för deras hybris
Må den vinande stormvinden frysa deras blod till is
Ett osläckbart ursinne, en vrede så monstruös
Bojor skall sprängas, den blonda besten skall slita sig lös

En stormvind av gnosis, frigörelse är dess följd
Förtryckarna skall gå under av dess isande köld
Stormvindens återkomst, en stormvind så hård och kall
En förbebådelse om talmudisternas fall


2. BARN AV DEN SVARTA SOLEN

Födda ibland skuggor, reducerade till trälar
förpassade till mörkret, dock med glödande själar
ty en tid av hämnd skall komma för rättvisa att skipas
då kämpaglöd åter skall tändas och Nordens svärd slipas

Vandrats av de våra har självbedrägeriets stig
men åter skall vi samlas och ge oss ut i krig
må krigets larm ljuda, må dödsstjärnan gnistra
och kasta ljus över vår stig som är den sinistra

Barn av den svarta solen, komma åter skall er tid
en gyllene gryning skall så slutligen taga vid
vi inväntar signalen, ödeskampen för vår sort
gjallarhornets larm, låt oss storma fiendens fort

Slutstriden nalkas, pionjärerna förbrödras
en cirkel att sluta, vårt folk skall återfödas
en cykel att fullborda, tvivel skall försvinna
förtryckarnas tempel skall i vredens eldar brinna

Renande lågor skall sträcka sig mot himmelen
Nordens barn skall resa sig igen
Hyperboreas söner, komma åter skall er tid
Satya Yuga skall så slutligen taga vid


3. IN MEMORY OF MAY 1ST 1945

Great Eagle, fold your wings awhile and turn away your eyes; in smoke and thunder, flame and blood your Best and Highest dies; and all His happy Land, his great emprise, a shattered wreck of ugly ruin lies.

Great Eagle, flee a little while to some far lonely height. There shall you watch and wait... your land is sunk in night: and all those cities bright in ruins far and wide torment the night.

Oh, Eagle, did you hear that shout, that thundered triple roar? Its clamourous echoes smote the earth and rolled from shore to shore; and all those glorious Dead, who fealty swore,
received him hime: his earthly flight is over.

His flight, that made the nations shake, and hearts and pulses leap, is over... now he rests, but we are sunk in anguish deep, he rests at last, no dreams torture his sleep. While grave-eyed Angel-guards their watches keep.

Great Eagle, that He worked to save, and fought to guard, and died, flee from this piteous German wreck, in some far corner hide, until the land is free and far and wide. Throughout the world His name is glorified.

Meanwhile, we hold the heights He won and keep his torch aflame; no slothful ease for us who bear the honours of His name, to do his work we count higher than fame, indifferent to earthly praise or blame.


4. VINTERN, DÖDEN OCH UNDERJORDEN

(Instrumental)


5. NORDISK RENÄSSANS

Hunger och längtan, vanmakt och apati
Dagens svensk är fjättrad av självbedrägeri
Förblindad av lögner av bedragarna från Sinai
Må en dag vår håglöshet förbytas mot frenesi
Må en dag komma då den nordiska besten sliter sig fri

Ett blodigt krig skall ge oss friheten åter
När vår tid kommit är vi ej de som förlåter
Då skall folket inse alla sanningar så nakna
och vända blickarna mot galjrepen som i väntan dinglar slaka

Hämndens tid, den tid som komma skall
Sions övermod skall bli deras slutliga fall
Vår evige fiende har snart dansat sin sista dans
Ty inom kort skall appellen ges för vår slutliga revansch

"Förbjud dem! förbjud dem!" - det ropas nu i kör
"Förbjud allt de säger, förbjud allt de gör!"
Men när tiden är kommen finns det ingen väg tillbaka
Då skall blodet stänka och jordens fundament skall skaka

Hämndens tid, den tid som komma skall
Över Nordlandets frusna vidder skall en stormvind vina så kall
En uråldrig kraft att återuppväcka, Hyperboreas forna glans
Ty inom kort klämtar klockorna för en nordisk renässans


6. RÄKENSKAPENS DAG

En röst sprungen från blodet skall vårt nordiska folk besätta
En signal är så given för vår frigörelse
Ett mörker så kompakt omsluter nu vårt rike
Snart skall ett folks kollektiva vrede lösa alla fjättrar

En apokalyps skall anlända och rensa upp vår värld
Räkenskapens dag, en hämnd så fruktansvärd
Folket återvänder till sin ursprungliga doktrin
Inget förbarmande över Jahves svin

Den yttersta domen, i svart är döden höljd
Det är tid för Seboath att känna sig förföljd
Den nordiska sedens daning, blodsbandets frejd
Nordiska anor, kämpaglöd och sejd

Nordstjärnan skall gnistra på himmelens mörka rand
En kall eld i våra inre skall sätta deras värld i brand
Ödets spjut åter i vår ledares hand
Elfenbenstorn skall rämna, förtryckarnas guld skall bli till sand


7. RUNES

Runes, written in Ancient Blood
Runes, before the blood flood
Runes, of Northmen´s heroic deeds
Runes, Wotan did give to kosmic seeds

Runes, of Magik and Olden Lore
Runes, of the Gods and things before
Runes, all things did make
Runes, Ginnungagap did shake

Keys to unlock hidden gates
Grasp their secrets before it is too late

Runes, what secrets do they hold
Runes, cast life and Lifthrasir´s noble mold
Runes, of sacred Fire and Searing Ice
Runes, He found, Nine days and Night, an Eye the Price

Keys to unlock hidden gates
A realm of wonders and gnosis awaits
Runes, the Universe doest open wide
Grasp their secrets holy, then All knowledge canst not hide
Ragnarok comes, ask of the Runes and You shall abide
Runes, learn them well and keep them by your side

Runes, a truth as hard as steel
Runes, break through the cosmic seal


8. VARGFLOCK

Uti den mörkaste natt
Silvergrå skuggor avtecknar sig
Lurandes, ständigt på vakt
Ty överlevnad kräver jakt

Forcerandes fram
Ut över vidsträckt hav
Under vågor och is
Vargar som bryter genom dis

Varg ­
Ur djupets mörker
Sitt byte söker
En fruktad best
Slår igen sin käft

Till Neptun jag offrar, Neptun jag hyllar
Om jakten ej lyckas han välkomnar mig
Ty djup blir min grav, av vatten min bädd
En kista av stål, jag är ej rädd


9. RENINGSELD

Reningseld, o reningseld, låt din vrede drabba vårt klot
Bränn allt slagg till aska, likt en rasande syndabot
Låt stormar ila genom skog och äng, det är tid att betala gäld
Låt Jahves skapelse gå under i förtärande eld

Reningseld, o reningseld, storma med brinnande harm
Låt eldar löpa renande, låt världen höra ditt larm
Låt Demiurgens förpestade kreation förtäras av flammor och glöd
Låt egendomsfolket tillika gå under i smärta och död

Vedergällningens flammor, låt dem löpa amok
Reningseld, befria oss från vårt ok

Reningseld, o reningseld, låt så din vrede rasa
Visa Sion ditt ansikte, låt dem rista av fasa
När så allt är förtärt till aska, när Mammons rike är ödelagt
Låt då ett nytt Nordiskt rike formas i all sin prakt
Тексты песен добавлены Phoenix - Изменить эти тексты песен