Arckanum : Kostogher

Pagan Black / Sweden
(1997 - Necropolis Records)
Dowiedz się więcej

Teksty

1. SKOGHENS MINNEN VÆKKS

vælkomen til marders rike
syknadagher gangar. trul syndra ok syrgia
landskap var vir valda mæþ Pan
ener sigher af et kri
fiande var til liuset sigha. þæn firidømdes rike
iagh vinder anropa. stormber himins stormbe
vinder stormber. stormbe. stormbe
mik gæva stormber mæþ træedhen dansa
iagh himins dundra anropa. asikkia himins. asækia
smæll asækia. smæll. smæll
mik gæva asikkia. gæva marder aminnilse
trul af marder. vir gløma skulu ahughi. var alder æro
evogher
bringa mik aminnilse. eighi frukta hava
ir daghi makten koma

Pan vir til dik bi&dh;ja
Pan vir til dik offra
Pan os gæva et tekn

yvir marders mæktiga bærgh trulen gangar
trulen gar yvir bærghens rike
yvir mark þær ir evogher tiþ trul hafa strøfat
þær trul hafa strøfat
tiþer af trulen skulu kome i gen
þem skulu kome tilbake
genliuþ þæs hørs ir evogher
skoghens minnen vækks

trulens rop þem ekia ginom marder sum et vral af vinder
sum et vral af vinder
þem ut ginom bærghen kome. þem fran mosimark reser
fran mosimark
yvir skoghens vyer. yvir forna riken
þem ginom skoghsmark færþas
genliuþ þæs hørs ir evogher
skoghens minnen vækks

røta hafa kiotet mit behæptat
gangar ginom vidherstyggeliker


2. YVIR MIN DIUPE MARDER

iagh strækker ut mina vingar
ok skugger marders lif
yvir bærghstrakter iagh nu sighlar
pa ener hvinande vinder af drakin

sømn af evogher tiþ
hvilar yvir drakin
iagh sear þenna tiþ
sum ener forborghad striþ af guþar

min skugge svævar sin eghin vægher
mina horn liggia ir hvila ir þæs graf
ir min diupe skogher af thysterhet

pa bærghet iagh nu star
mæþ utstrækkta vingar
mæþ sorgh ok hat iagh vaka
utyvir þæn marder af þi forborghade

utbyrþ iagh æro
mæþ marders lif sum ener skugge
þæn sum mæþ bani gangar
þæn koma at fara vilder in ir tiþløsheten


3. ØÞEGARÐR

et sprang skogher ginom ut ir øþemarker
op til bærghen fara
trulen þem star bak um stenen myrke
vir sear þem danse
dimba lætter snoa þæs træedh klæþe fotr
ener dans um kring sten
marder vir ginom fara
ginom træedh. ginom bærgh. ginom trulska kryptor
forne skogher ir groll star ir aminnilse þænkia
nima trul sorgh
øþegarðr mæþ þæs krapter nu vir star mæþ op strækkta
armber
sum lætter vinder hvina ginom marder Pan koma
sum ællivu skipilser

solen niþer gingo sva myrkr svepa
marders skugger lifa - fil oræ þolb

skugge sprdhe skugge yvir kulle vir star
mæþ sorghens krapter
byria marder lifa
byria natur til lif koma ok koma. sum græmelse
træedhen kroppr hafa byria likne trul natur
hviskande sanger sva høgrest
pa þæn høghþ varilser skimta
marders skymande siða. þe starker reser
ginom myrkr vir ganga ut ir øþemarker vir lif sum trulen
hafa ir tiþer
vir striþa for var sigher
for var æt ok stafn

tribalerna sigher hafa ginom starker krapter
øþegarðr os gæva styrker


4. ÞÆN SUM FRAN GRIFTEN GANGAR

dunklet bestigher marders træedhtopper
ir ginom bærgh ok is. dal til dal
ener myrkr fylder færþ
pa ener stigher iagh gangar ir myrkr af ængin
um vander iagh ir groll þænkia
kiøla mik nu tagha. til like skaþæ
til førene ær samtiþ
vækkelse af krapter nu vaka
æftir mik þe ropa fran tomberheten

griftfærþ. iagh ær þæn sum fran griften gangar
griftfærþ. magha marder af Pan bringa mik moþ

ener vinder af þe framliþne flyter bak um mik
nær iagh pa þæn stigher utan mark gangar
døþer ir mina fotr spor gingo
døþer ir ener skipnadher af skugge nu tagha yvir
mæþ groll ir sinne. mæþ trul til ytre
sorgheakt ær var liferne. vir lifer ir glømda minnen
ir diupet vir ær iorþfastr. røtter af þe starke
vir striþa ir ener krifærþ vir marschera til hæster ok fotr
vir lifer sum krigharna pa fæltet

griftfærþ. iagh ær þæn sum fran griften gangar
griftfærþ. magha marder af Pan bringa mik moþ


5. ET SORGHETOG

iagh sear þem fliugha fran bærghet til þæs rike
iagh sear þæn vægher þær þe ællivu skugger gar
iagh sear þæn røþa drakin resa
iagh æro þæn mæktige trulkarln fran sorgh

ut svævandes fran træedhen ut ir smog þem star sva
klart
myrkr ok dystra til ytre ok ener brinande sial in ir
þe sorghsna ok stirrende folket af myrkr ok vander
fran þæt iagh sear ok kænner fran þe ællivu skugger af
hat

myrkr ir. skipnadher af skugger hvilar yvir. smerte
hiælp mik. iagh æro dimban. demon sanger ir ener ende
kakafoni
gnolande ir mit hovud

iagh sear þe sorghsna fran þæs horisont
iagh sear þe myrkr ir skipnadher af skugger
liggia ir lidhilse yvir þe slækte af sorgh
sorghen þe bær æro ir fran þæn eder þe svurit for
evogher

til þæs rike iagh nu færdas sva lætter
resande ir myrkr iagh nu sear nokot sva trulskt
et hærravælde af myrkr besværmbat af demoner
behærskat af var myrke. O´Pan þu store

ut ir marders væruld iagh svævandes færþas
ut ir faðir Pans hærravælde iagh nu lifer
ut ir trulens revir iagh nu antaghas sum ener sun
et sorghetog til ener resande undirværuld


6. GAMALL UVEMRARK

(Instrumental)


7. OÞER TRULHØYGHDA

ener glaðr þem star ir kostogher
sorghens æt þem star viþ hægþ af skogher
ener viþer trulstafn sva valdogher
ginom Trulhøyghda þem koma for evogher

brækia ekia ginom bai-þai marder þær Pan ir sitia
hann skugger hafa sum bisætia þe fran liuset
til þiukke koma yvir Trulh&oslah;yghda af oþer
þa þe fran þæt indre koma ut ginom þæn diupe marder
um sidher

ensamber iagh til fotr gangar ginom mosi ok snar
utæftir granens grenar
ginom þiukke fulder af skipilser
nokot þing at mik riuta sva oþer ok ra

ginom marder ener røst ekia utyvir Trulhøyghda;

Shamaatae þu magha lyþas til hvat iagh skulu talt
trulske maþer min
marders myrke kritogh nu til fotr ok hæster gangar fran
bærghet
þem þæþan koma. þem dynia
þe dævin høghrest ok grymber
þem koma for þik ok brøþer þina
Shamaatae trulen þe koma for þik
Shamaatae hæmber þem þæþan koma
blif reþo for atirkomst þin

Pan. høghrest maþer. konungin marder iagh ir lifa mæþ
trulen
nær Trulhøyghda kaller sva samkas alder viþ ener høghþ
ohh Tribalerna þem koma ok samkas
ut ir skoghers diupa dunkla indre krapter koma

nær skogher kaller
nær Trulhøyghda kaller
nær Pan var hærra kaller
nær trulens trumba kaller
nær marders kryptor kaller
nær ritualen kaller
magins krapter skulu koma sum ener guþ yvir
Trulhøyghda

iagh kaller
iagh anropa þe krapter af marder
Pan. høghrest. kalla


8. GANGAR FOR RAÞAN VINDER

[Shamaatae;]
trulþæver i marder mik far ængin sea sum resa æten
miþer
dimban mik um svef sum rafn døþen striþer
hærfærþ iagh gangar
naturad sum ragaln værulder hæran far
stræven min aldi lykt af grymber for raþan vinder iagh
gangar

[Sataros;]
stighen os leþa til riket þitt
þu var thyster slækkia
skenet vara sialar ypnade
þu os væghen visa
væghen ur glømskan
væghen mot skoghens sial
undir natas myrke symn
manens iss kaldr sken koma
þæn os visaþe til skoghens sial
os slass lærþe
os lifa lærþe
lærþe os ælska þæt sum man frykta

[Mattias;]
drømbande sialer sum vænte at vækkias
slummern miþer slækktes af stalet ir mit kiot
brøþer til døþen
siþa viþ siþa
bloþet os førene
sum æn vir striþa
liusets þiænare i sum drakin tross
kænn pa var vreþe
vreþens nafn æro Pan

[Sejd;]
þu døþer bringa
skriet þitt frysa bloþ
pa iorþen þu døþen liki ær
þær þu flygha døþen flyghia
diævul svarte. yvir dik iagh hærske
iagh mik taghe þin myrkr krapter
þu æ mæþ mik. þu ær min magiker
miþer magiker sum ir klor sina halda væruld
þu solen skyma mæþ vingar
þu þænna væruld læggia ir skugge
mæþ krapter þin iagh døþen hærske
krapter bort um mans sinne
iagh yvir alder sialar hærske
væruld yvir. ener myrkr væruld

døþen mæþ vinder bringa
gangar for raþan vinder


9. BEDRØVELSE

iagh færþas ginom skoghens myr ut ir dimba af demoner
for evogher døþer iagh nu vander sear ir þy þæt bekoma mik
ener evogher nat af evogher vinter ut ir kiøla iagh nu
færþas
for evogher

ir brandr af frost. ir ral af is
iagh vist ir marder af evoghers snior
allena. bedrøvelse. vander mik nu hava
firiblindad. firikastad. fortærd af ener svarter siren

iagh gratom ir bloþ
iæmmer af kiø
skattad af forgangilsen
bedrøvelse

vir skulu alder liþa af bedrøvelser
ir i æmmer ok væ vir lifa
skattad at forgangilsen. sorgh ok hat
trulska bedrøvelser. døia kaldr ok ra


10. IR BISTER ENSAMINHET IAGH UGLA

pa min trona iagh sitia yvir marder min iagh hrufa
sum drakin af kaos iagh yvir min skogher ugla
faðir min æro marder yvir ener væruld sum þu ække
sear
trulen. iagh sear blotter bloþ mit ginom trulen rinne

blindr sum ener føð utan øghna. þu lifer
ir þætte myrkr. iagh et lius ir lughier sear
ener nat hat. sva kaldr
til marder iagh fara sum trul iagh gangar hember

iagh þrir skugger hava pa tronan min iagh star
mæþ utstrækkta vingar hat sorghers skipnadher koma
drakir kretzer ir ener cirkel runder viþer mulin
yvir landskapet þær iagh nu lifa

vir alder trulen af marders vra skulu sla fylghe
for evogher Pan. azurs klot af eldr føða var natur
trul æro naturs myrke fylghislaghi
magha Pan. marders guþ resa for evogher
magha Syrinx. fughls liuþalstrande organ leþa os for
evogher
Pans kaos ir dik æro


11. GRÆMELSE OK VÆ

(Instrumental)


12. KRI TILL DØDHA DAGHI

fran dimban þe togha ok sangviniska
þe reser þæs fana trankil ok grymber
stridslystne bloþþyrster þe limlæster ok myrþar
til dødha daghi vir firigæra

ir frihetens dans
ir ener lykkia sanger þe glimbrande danser ælfor
ir skoghens glænta befinner sik þem kærlekeer sanger
kærlige ælfor mærkier þo eighi gagherns lius forvandler
sik til myrkr
vander hærsker nu kringrænner ælforne
dræper ok slaktar ok valdtagher

utur marders myrkr dimba þe mæþ vander ok ilzker
sinne koma
yvir dæld þærn þær bare døþer ok ondske vagher tagha
sik
þe grymbe þær boa
dimban fran þæt firidømde slot þær hvila
iordmun af ben ok døia træedh
dæld af døþer ok þæs skipnadher

vir skulu firigæra alder ælfor
slita kroppr þeras ir stykken
op halda hovuþ þeras sva korpr af marder skulu sik føða
ut af þem
þæt æro kri til dødha daghi


Edytuj teksty