Angantyr (DK) : Svig

Teksty


1. EN FJENDES DOD

Med stalets styrke slas du ned
Din tro fordærver aettens led
Med list og nidskab smeder du
Af lognes laenker aere ej i hu
Tjener blind af troskab
Tjener du en logner
Af styrke da du kom
Men svaghed her forlod
Bloder du ved min fod
Spildte du dit liv
Skyldte fraenders tid kiv
Med stalsat sind jeg stalet trak
Endte skaebnen og dit blod jeg drak
En fjendes dod sogte jeg med mod
En fjendes dod smagte jeg i blod
En fjendes dod vejen nu er lagt
En fjendes dod haevnen nu er bragt
Et mord en haevn et offer
En dod det er for jer
Ser I ej hvad bag dette la
Forraederi fra egen fold
Svig skal alle vide
Bliver straffet med dod
Ses ved nattetide
Mit hadets glod


2. RAUKES RAN

Flugtens lethed undres
Ingen modstand modte han
Til skjul af ukendte veje han haster
Om fuldendt dad han vil berette
Nu er fjenders tro rustet
Og magtfuldt mandtal mindsket
Planen om en let belejring
I sind han laegger klar
Snarligt fjendens folk snares skal
Og fjernes skal forraederi fra folk
Fjernt foles flammer
Hjemstavn star i brand
Vabens vej han ser
Sindet ved hadets rand
Enden pa et uventet angreb
Han i skovens skjul ser med sorgsind
Braendte fraenders rog i hans ojne svier
Mens han soger efter liv
En hulken i ruiners rog varsler valflugt
Sigyn star ved stammen med stalet for bryst
For fraendes hand skal hun falde
Sa tie hun kan om Raukes ran af tillid og troskab
I fraenders forsvar han fandtes ej da angreb fandt sted
For skjulets sted han solgte for solv
Af Arngrims svaerd spiddet
Inden kvindemord kom fra hand
Pa modsat side af stalet han nu sidder
Raukes ran mange maend myrdede
Lofter om liv lober ud med blodets bane


3. SKYGGESPIL

I horisonten braender ilden hojt mod himlen
Bag hende braendte lig begraves
Pa sin færd hun husker Arngrims ord
Mens blad og kvist mod hende slar
Ser du doden komme naermere i natten
Vores tid er snart til ende hvis gerning ej gores
Fraenders vid overvindes med logn hvis sandheds ord ej hores
I falskt ham velkommen vindes
Indefra ma folkets rad rives og nidskab nedbringes
Ved egen hand hun sine klaeder rev itu for sindets syn at snyde
Sar hun i sig skar med klinge kold for overbevisning a yde
Tarefuldt afsked tages og lang rejse dages
Habet i hende bor om igen sit barn at se
Et skyggespil derfor ma drives
Ved skovbryn hun standser
En sidste tanke taenker
Pa fraender, fortid og tab
Beslutningen hun tager
sænker blikket og sin skæbne gar i mode


4. SVIG

Pa halvnogen kvindes krop i vageflammers skaer
Ved porten hun synker sammen i list
Ved endnu ej at dette vil ende med hendes svig
Bedraget begynder med modig mine
I fjendes fold skal fores spil for slette folk
Mange maner bruges pa vaerdighed at vise
Sa stilhed sejrer storst
Fjendes kadhed bringer traelleklædt til trone
Hun bydes at vise sin dyd og kendes igen af en kriger
Rigdom frem for aere hun valgte
I Danermord han forte stal
Ryggen til aetten han vendte
I magt og nidskab han sa sit mal
Flugtens færd fra folk i skoven om fangenskab hun fortaeller
Beretningen skal bringe budskab og se begyndelsen pa svig
Sidste led i slaegten af kongeaet fodt
En trussel mod tronen eller en staerk alliance
Men troskab skal saettes pa prove
Sa svigte hun skal sit folk


5. NI LANGE NAETTER

Sa du mod sky da fuglen floj
Brod du da blikket bort fra baret byrde
Vaek var vagne ojne vaek var vantro
Fjende fanger fangst for farlig
Sandhed skues
Kamplyst kues
Fred fra fredlos flugt
Fanget af fjende
Ni lange nætter
Fra fangehul kaldes
Til underjords vaetter
Tidens svig gjaldes
Sa du mod sky da fuglen floj
Brod du da blikket bort baret byrde


6. ARNGRIMS ARMOD

Aeldgamle ord Arngrims armod ytrer
Manes mod mork mane
Skaelver gennem skaendet krop
Jern og ild kaldte blodet frem
Naetter ni pa pinsler rige
Laenket fast under jord er dage slige
Fjernt fra sind er haevnens hab
Nattens vaesner vidner Arngrims rab
Spor af skjulte skridt i skoven slettes
Bag flygtigt folk af fortid uret rettes
Saga og sagn at vide ved balet sunget
Sa usete fraenders faerden ej er svundet
Laenker loftet og af fangenskab flygtet
Haevnen har sig vokset i vildskab
Sorgen over sviende svig hamrer i hjertet
Nu er der ingenting tilbage at miste
Ingenting

teksty dodane przez Valkja - Edytuj teksty