Omerta (VTN)logo Omerta (VTN)

Género Death Thrash
Estatuto Activo
Data de formación Unknown
Paîs Viêt-Nam
Popularidad
Fans 0
Do you like this band?

Line-up

 • Ph?m M?nh Toàn

  Voz

 • Hoàng Duy Tân

  Guitarra

 • Hu?nh Thanh Hoàng

  Guitarra

 • Nguy?n Anh Minh

  Bajo

 • Nguy?n Ph?m H?ng Ân

  BatériaDiscos

Carga