Search

Released date:
Type:
Search:

Babaanne

Album, 1986, Self-Released

Whisky : Babaanne

Tracklist

1. Babaanne
2. Yolculuklar
3. Þans Talih
4. Kendine Hoþ Geldin
5. Rock'n Roll'u Bir Dinle
6. Bak Biz Genciz
7. Arayýþ
8. Rüþvet
9. Hoþgörü

Learn more

Ateþ Suyu

Album, 1993, Self-Released

Whisky : Ateþ Suyu

Tracklist

1. Binnaz
2. Yalnýz Seninle
3. Cumartesi
4. Sana Aðýt
5. Cadý
6. Güneþli Yaðmur
7. Dön Geri
8. Sen Bana Baharla Geldin

Learn more

Güneþin Tahtý

Album, 1996, Self-Released

Whisky : Güneþin Tahtý

Tracklist

1. Yak Bizi
2. Yabancýlar
3. Mavi
4. Dünya
5. Ayna
6. Oysa
7. Köþebaþý Dramý
8. Anneler Babalar
9. Çýlgýnlýk Zamaný
10. O Yýllar

Learn more

Dünyanýn Kapýsý

Album, 1998, Self-Released

Whisky : Dünyanýn Kapýsý

Tracklist

1. Vazgeç
2. Dünyanýn Kapýsý
3. Yak Bizi
4. Hoþgörü
5. Ýlkbahar Yaðmurlarý
6. Medley
7. Binnaz
8. Kýzlar
9. Yollar
10. Cadý
11. Yanýma Gelsen
12. Fukara
13. Dön Geri

Learn more
Loading