Yellow Pfeiffer (aka Boris Pfeiffer)

Name Yellow Pfeiffer (aka Boris Pfeiffer)
Birth date Unknown
Country unknown
City Unknown

In Extremo