Spiros Antoniou (aka Seth Siro Anton)

Name Spiros Antoniou (aka Seth Siro Anton)
Birth date Unknown
Country unknown
City Unknown

Septicflesh