Miko "Zoltan Pluto" Salminen

Name Miko "Zoltan Pluto" Salminen
Birth date Unknown
Country unknown
City Unknown