Jari Kainulainen

Name Jari Kainulainen
Birth date 29 April 1970
Country Finland
City Helsinki

Warmen

Elias Viljanen

Killing Machine (USA-1)

Voluspaa

Symfonia

Stratovarius


1993 2005 The Band's Page

Masterplan

Evergrey

Kotipelto


2002 2004 The Band's Page