Nàttsòl : Stemning

Viking Black / Norway
(2010 - Lupus Lounge)
Mehr Infos

Lyrics


1. VED AAS I HAUSTMOERKET

Dag fir ut I folfallfkvled
Orion tegnef I cit ftjerneriff
Sol forlet ein gammal aaf
Meine I hauftmoerket

I det fjerne truar vinter
Baa froftgraa jord kviler avdagffkuaggane
Baa bakken kviler den foerfte vinterfroft
Kvit kunft from fovnar paa eit graatt ferret

Rundt aafen lufkar rafk dnrefot
Over heia flng ramnen
Bekk fraa vifna fkog og moerke dagar
Fattige graf gjeng I vinden

Og hauften lnder from eit fukk

Ein fifte fkur med regn
Foer kulda fek fatt
Rafke, attgloenmde fkner fraa havet
Barflar ein fifte hauftftorm

Ulven fockjer ln
Leitar og leitar I nattenf ulm
Jagar og jagar mot froftmaanen
Til han fell i gamle ftup

Ein fifte fugl lettar fraa naken grein
Brunt lauv klamrar feg faft
Med vindren driv aft utan rot
Men ein gammal aaf blir att.


2. VED BAAL I KVELDSTIME

Elden bluffer from fkjaer av blod
Stilt from doeden, foldag fkal doe
Berre viddaf enfomme lokk
Og ei roenft I nattenf oede fuf

Eg veit ein ftad
Bakom aafen, over berg
Det finf ein ftad
der vinterfolverv aldri kjem

Der ingen mann har faft fin fot
Sidan ulvemann var til

Foedt inn I trelldom
Foedt from ulvenf trell
Doemt til aa gaa I einfamme fpor
Ei fkapning utan liverf rett

I daarlege aar kjem han ut
Sjoel ein krigar frnktar han

Dei leita etter han
Berre ein jegerf ftav
Klort og gnaga paa
Meir fann dei ikkje

Men rundt fjerne fkogholt
Raar fola fkin fom eld og blod

Ein jeger, ein far
Ein gut, ein fon

Jaga av ulven

Mot foltindf verd
Jnn I moerket
Mot avgrunnf natt
Jnn I moerket

Roenken tegner en bue
Baa fkimrande vemodflnf
Elden gioer ut paa afkefeng
Moerket trekk naermare

Ulvehnmnen flerrer gjennom natta!


3. VED SKOG I NATTERSTID

Baa gammar raaf inn I ftormkroekt fkog
Ei ftemme kallar paa meg
Lokkar meg inn paa utroedde ftiar
Uleine, Men ei eifmal

Eg kan hoenre tre kvifkrar feg imellom
Eg kan foele fkogenf varme og lune favn
Ein finak av blod riflar over tennene
Buften gjeng tungt fom ein ulv

Jakttatt av ugleange
Enn om ho fer
Er det nattfvart og teift
J treet der ugla fet

Enn om eg ikkje fer
Bandrar eg vidare paa mofefti
Uviff om kva fom ventar djupare der inne
Der fola aldri har brote feg inn

Fraa kroeket kratt fkottar gamal venn
Bonar om har veit min veng
Krumboend og fkral fei ham henn
Ukt deg paa ferda min venn

Raadvill vandrar eg I fkoegenf moerke
I fattige toppar heng froefne ftjerner
Rakne greiner grip from kloer

Der gjeld urgammal fov
Der jaktar ein gammal jeger
Der borte fet han
Den fkogffullmektige

Undrande fer han paa meg
Eit blunk, han er vekk
Som fkugge for fol forfvann han

I lange ekko famlar hen hanf fjelefang

"Sill deg ftore fkog, du fom hufar alt liv".


4. VED FJELL I VINTERBLAEST

Gtilt lufkar dei foerfte puft av vinterftorm
Fraa havet kjem den med fidende
Samle tre lnttar paa lokkande vindfuf
Ulet fom jagar etter alt liv

Gnoe leikar lett over vidda
Bak fkner forvinn fol

Gtilt
Hoenr doedenf puft
Bindenf fifte aandedrag
Foer ftormen tek fatt

Bed fjellfot kan ein fkue
Snocen fom danfar I endelauf kvit
Virveldanf

Fuglen fknt hugg mol vind
Redd og fkremt
Kor han bakfar tugt med ftormen
Kor han vonlauft fkjelv

Dei ftore gamle tre vaiar I vindkaft
Daud toft tre fell over ende

Gom ein kald knivfegg
Riffar vinden fine fpor inn I berg
Fram til fol enn ein gong
Smng over fjell

I kvar tid fom helft no
Fell eg inn I kvit foevn
Gol kan ikkje berge meg
Til det kjem ho for feint

Ein kald og ftri fjellvind du var
Til eit moerkt berg fplintra di kraft
Ro fmnj du langf berg
Ein broten vind

Go doenr du bort, fo doenr du ut.


5. VED ELV I EISMAL STUND

Kvar fkal ein vende
Til kven fkal ein be
Raar fkodda legg feg tjukk
Over eifmalt finn

Eit gammalt faar fom tid kaftar verk I
Gom vatn I elvemunning rann dagane vekk

Her kor elvane moetaft
Elvar fraa kvar fitt fjell
Gom blandar fitt blod

Det er kaldt I vatnet

Ei ufalig fjel flitaft fakte vekk
Glik baara fom mel mot ftein
Droenmar kjem og gjeng
Lnkka ftend ikkje den eifmale bi

Mot auf fpeidar vinden
Mot veft fpeidar fol
I foer danfar torden
Kulda ventar I nord

Gol glimter med fitt brennde naerver
Bak deg kvifkrar fortid
Framme ventar anger
Mot aake vill du driv

Kjenn fraumen fom fknllar
Gjaa havet fom gloenmer
Hoenr vinden fom troenftar
Fraa land til ftrand
Gom ei ftemme fom meiflar deg I minnet
Til hormen fom ein gong riffa dine arr inn U blod

Foel froften fom minnar deg paa
Ut vidare kjem du ikkje

Eifmal moeter eg einfamda.


6. VED HAV I AVDAGSLEITET

Sifte reft av kveldffol
Speiler feg paa ftille hav
Moerke fkner leder folen ned
Kvor gikk hun, kvor ble hun av

Kvorfor hun faa ftille forfvant
Bort hvor ingenting bor
Sank ned i gaatefult hav
Uten ett vink, uten ett ord

Ingen fvar kommer til off
Bi fom fitter igjen i intet
Og undrer hva havet har gjemt
I kveldingen, I avdagfleitet.

Lyrics geaddet von Chrisalice - Bearbeite die Lyrics