Månegarm : Månegarm

Viking Black / Sweden
(2015 - Napalm Records (AUT))
Learn more

Lyrics

1. BLODÖRN

Smärtar som eld
Minnenom livet som var

Berövat är sinnet
Krossat, blott
Spillror kvar

Tankarna vandrar
Fördriver
Hans själ
Vinden har tystnat
Är vansinnets träl

Ristar för nid
Ristar för utsläckt liv
Dagen skall komma
Genom blodörn
Frán kval bli fri

Tankarna vandrar
Närda av hat
Korpen har tystnat
Fångad i vanvettets sal

Ch/
Fall på knä mot
Rättarsten
Ett liv för
Ett liv
I blodörns rit

Fall på knä
Möt solens fall
Bevingad död
Av spjutets kraft

Blodörn 3x

Blickarna sänks
Då marken den dränks
Stillsam är
Ödets sång
I eldarnas sken till
Skuggornas dans
Se slutet i korpögas blick

Ch/
Fall på knä mot
Rättarsten
Ett liv för
Ett liv
I blodörns rit

Fall på knä
Möt solens fall
Bevingad död
Av spjutets kraft

Ch/
Fall på knä
Nidingars barn
Korpens vin nu färgar
Färgar den kalla marken röd

Fall på knä mot
Pina och död
Öga för öga
Tand för tand
Blodörnens rit vedergällningens tid

(Faller på knä
I svärdets å
Ett liv för ett liv
I sinnet nu frid)


2. TAGEN AV DAGA

Stungen av vanvettets hand
Stålet förlöser min själ
Världen flimrar förbi
Ett frö är sått av mitt blod
Ett kallt regn faller
Över smärtans isande rymd
Vem vet hur väven ska bli
Nu väntar mig fädernas hall

Buren av varsamma händer
Mitt syfte nu uppfyllt och klart
Mina bojor nu brustna
Blott död är början till liv
En viskning i vinden
Färdas mot okända djup
Vinner sin makt
Ske det som nu måste ske

Likt balders död
Vi mist vår väg
Hör blodets röst
Bära oss till stjärnorna


3. ODIN OWNS YE ALL

On black wings of retaliation
Towards an endless sky
Raven set its final course
In search for waiting lands

Raging storms are howling
Screaming out in pain
Will we live to tell...

Maelstroems slowly rises
Rises from the depth
Glowing eyes of death and pain
A thousand men to keep

The dragon bravely battles
In the jaws of hell
Let the North Star lead our way

Silence, behold, at last
Under the stars is our destiny

Hear the song of Valkyries
Hear tomorrow call
Odin owns ye all
Sacred land before our hand
A victory is won
Odin owns ye all


4. BLOT

Vid kungars högar
står asars träd
En ask så stolt och stark
en länk till gudar mark
En port till svunna världar
öppnad av liv
Offer i nio hängda är
vars kött nu korpar tär

Fält som här står, bär på oårens sår
Säd som förgår i dess spår

Hör våran talan
tag vårt offer till ert bord
Blot till er ära, vi ger liv
vi ger er blod
Giv oss er äring
låt det gro i svulten jord
Väck nu liv i karga nord

Fält som här står
bär på oårens sår
Säd som förgår i dess spår

Hör våra sånger
hjälp oss stävja Svitjods sot
Giv vind i seglen
ge tärda drömmar eder bot
Låt trädet spira
giv ny kraft till trädets rot
Låt korpar äta detta blot
Låt korpar äta detta blot


5. VIGVERK - DEL II

Till manligen lid
i sköld-och yxtid
Ni samlas till årets härfärd
Mot stormande hav
se om det blir er grav
Mot öster med slipad svärd

Mot Miklagård
se vad sköldarna tål
I kejsarens sold skall vi stå
Mot ära och guld
ger vi löften om huld
Fast riken och liv oss förgår

Bär bud till Nord
till förfäders jord
Minns vårt mod
att vi höll våra eder och ord
Besjung om vårt
vigverk och dåd

I manlingen här
så stolt och så fjär
De drogo mot österleds guld
Gav örnen kött
stöpte valplatsen rött
For i söder, till säkernas land

Här är bud till Nord
till förfäders jord
Minns deras mod
att de höll sina eder och ord
Minns deras vigverk och dåd

Mot öster bär vår färd
mot främmande värld
Vi åstundar vigverk
att få pröva våra svärd
Lämnar syster och bror
vi blotar till Njord
Till ledung, i vikingahord


6. CALL OF THE RUNES

Hear me runes
My blood binds my soul to you
Reveal yourself and the secrets
of the night and days of nine
Cast them out
Not one, not two, but three I read
Tell me now
Will death or glory be your final will

One for the past
Urd will weave your destiny
One for now
Verdandi twines your present life
One for the future
Will Skuld tear your thread apart
Will I find my way
And never give my
enemies some rest

First one is Reid, bringer of order
rune of Thor, protector of your path
Inner strength from Algiz and Dagaz
will guide your way

Call, call of the runes
Bring order in my life and lead my way
They're calling me, my destiny they lead
Forever I am bound
to the fate of Norns

Four corners of the earth I have travelled
On the sea I was one with the stars
Alone and afraid in the face of the world
I cried out to the gods for my way
And as lightning struck I saw a glimpse
of land and a building with a cross on
And they told me that if we don't fight
it will be our end


7. KRAFT

Sorg i mitt hjärta
Minnen från en gången tid
Ärrat är mitt sinne
Bestulet från kraft och frid
Jag minns den dag
jag minns den sol
Sunnas strålar väckte till liv
Dagarna av hopp är nu stoft
av en svunnen tid

Likt korpen i skyn
Blickar jag mot världar ned
Mot marken som bränts
Mot spillror som blod bestänkt

Hör vargarnas yl
Hör ekot i skogars djup
De kallar mig hem
De kallar till oss
De kallar den själ
som av sorg förgåtts

En slöja av sorg framför min blick
Minnen binder samman
Samlar mörkrets kraft
Men jag minns den dag
Jag minns den sol
Minnet för oss samman
I forna salars prakt


8. BÄRSÄRKARNA FRÅN SVITJOD

Hör de dova sånger
ifrån drömmars svunna tid
Väcker vår hamnsjäl till liv
Ämnade att härnad ge
i urkrafts raseri
Odens valda män
Trummors slag och runors mål
vi äntrar björnens hamn
Mansblod och björnfäll blir ett
I eldar stå, i väven dold
järn ger oss icke sår
Bjarkis brödrahär

Kallad till brynjting
av Oden vald
Hamnfolk från Svitjods börd
Med klo som ovän flyr
svuren ed till Hangatyr
Valplats i härens för

I vredens trans, björnens dans
till nordstjärnan länkar bands

Kallad till brynjting av Oden vald
hamnfolk av Svears börd
Med klo som ovän flyr
svuren ed till Hangatyr
Till valplatsen vi stå i härens för

Vi är kallad till brynjting
och Odens val
skiftar i björnens hamn
Likt ljungeld i strid
Vid valplatsen vi stå
i härens för


9. NATTRAMN

Eoners tyngder skär
Genom evighetens mörker
Likt ett irrbloss, är vårt liv
En reva i tiden
Fast mellan världar två
En bit av kosmos, slagen i järn

Svarta ögon ser
Min en tagg av is gnager i mitt bröst
Ett barn av natten, vandra så jag skall
På hämndens vingar buren
kom i min famn

Och blodet rann
Sakta mitt liv försvann
Med kniven jag visar
en orättvis värld
Att min kärlek till dig var sann

Du log mot mig
och du hade mig fast
Min kärlek och oskuld du tog
Du sa att jag var allt det du ville ha
Att din fru nu jag nog skulle bli
Men dom sa att jag ljög
att du aldrig mig sett
För vem tror en ofrälses ord
Med vårt kärleksbarn
jag nu flydde till skogs
Från livet jag löser oss två

Även i döden
jag dras till dig min vän
Men varför är du så rädd
Min gastkram har visst
gjort honom sjuk
Snart så ses vi igen


10. ALLFADER

Gryning stundar
tänd den eld
Som ger vårt skepp nytt liv
Mot ovan värld
vi styr vår färd
Jag följer Allfader vis

Jag ser min fader, ser min mor
De fränder som gått hän
Till fäders sal
till grönskans dal
Jag följer Allfader vis

För mig till dem
de som kallar mig åter till sig
Släpl lös min hug
jag räds ej den väg jag valt

Räck mig hornet
läna mig dryck
Sjung högt de skaldna ord
Tag stål i hand
spänn hårt det band
Jag vigs i Allfaders död


BONUSTRACKS

11. MÅNLJUS

(No lyrics available)


12. MOTHER EARTH FATHER THUNDER

By lightning conceived was I
The stars above became my eyes
Hvergelmir flows in my veins
My hair the mist across the never ending nameless lake

By womb of soil, the moist of dew
Born when sun was high, the day was new
And the raven soared high up in clear sky
The lamb will speak to you, when your heart is pure
And you were made by

Mother Earth, Father Thunder

This heart winged, I am eagles son
Through storm and syite, untouched, it is pounding on
This sword, forged in fire and ice
The runes that trail its blade can be seen but by my two eyes

As if written in the snow, the lies, shall melt away
By the wheel of sun to cross the sky this day
Shadows may lay heavy upon the earth
But the truth, cut deep in stone, will last
Till the heavens comes tumbling down upon this world

Mother Earth, Father Thunder

lyrics added by neddz - Modify this lyrics