Nosense : This Worthless Life - Lista de los votos