Mad of Pain

ajouter les paroles de l'album
ajouter une chronique/commentaire
Ajouter un fichier audio
pas de note
Nom du groupe Anti Feminism
Nom de l'album Mad of Pain
Type Album
Date de parution 26 Août 2015
Style MusicalVisual Kei
Membres possèdant cet album2

Tracklist

1. Hiretsu
2. Hell on Earth
3. Pinocchio
4. No One You Know
5. Aburasumashi
6. Dreamless Sleep
7. Kyōki wa ima mo Yami Kara Koko ni
8. Boku no Kaku Sekai wa Kanpeki