Happy Rebirthday to You

ajouter les paroles de l'album
ajouter une chronique/commentaire
Ajouter un fichier audio
pas de note
Nom du groupe Kamomekamome
Nom de l'album Happy Rebirthday to You
Type Album
Date de parution 02 Juin 2010
Style MusicalHeavy Progressif
Membres possèdant cet album0

Tracklist

1. Excuse Me
2. Hands Free Kara No Oshirase
3. Kono Jiki No Vampire
4. Escape Shuuryou
5. Kyokuchi Teki Ni Monogatare
6. Kami Eo Yutta Heya
7. Bikou Ran Ni Wasurezu Ni
8. Rekishi Ni Kuwashii Yakko Ni Yoroshiku
9. Kyuu Kankaku Okiba
10. Happy Rebirthday to You