Vaakevandring : Demo 98-99

Unblack / Norway
(1999 - Self-Released)
Mehr Infos

Lyrics

1. FADER VAAR

Fader vaar, Du som er i Himmelen
Hellig være ditt navn, Du min Far
La Ditt rike komme
La din vilje skje
Paa jord som i Himmel
Fader vaar, Du som er i Himmelen
Hellig være ditt navn, Du min Far
Gi oss i dag, vaart daglige brød
Og forlat oss vaar skyld, som vi ôg gjør
Led oss ikke in i fristelse
Men Frels oss fra det onde
Tilgi oss, for vi vet ikke hva vi gjør
Fader vaar, Du som er i Himmelen
Hellig være ditt navn, Du min Far
For Riket er Ditt
ôg Makten og æren
Amen


2. SOME DAY

Now I've almost lost the only way I have
I'm trying to balance on my path
A gift I was given
But I threw it away
I am now like a snake
Creeping on the ground

It's like I've lost
But it feels like victory
I'm forced down to my knees
And my only wish is a second chance
But I can see the light
And I know it in my heart
That I will come back
Someday

Alive but still I can see the story
The memories are like burned in my brain
Surrounded in grey fog alone
My fight is legal, still hopeless

It's like I've lost
But it feels like victory
I'm forced down to my knees
And my only wish is a second chance
But I can see the light
And I know it in my heart
That I will come back
Someday


3. OG SORGEN STILNET I SMERTENS VANN

Der hvor sorgen laa, gjemt
i verdens tørst
Vandret en lengsel, lengsel etter
Faderens røst
Sønnen taler om det fredfulle hjem
Hvilens vann, slukk tørsten igjen
Ut i trolske skoger, over dyp og fjell
Tankens vandring, over
det vidstrakte land
Sønnen taler om det fredfulle hjem
Hvilens vann, slukk tørsten igjen
Pine, hjerte, rop Frelsens sang
Et torden, med harpens klang
De evige toner skal runge,
over fjellenes land
...Og sorgen stilnet i smertens vann
Hver blodslitte lenke, hvert trinn
mot ensomhetens sti
Faderens knusende sier, reddet oss fri
AAndens hellige makt, grepet
fra kvelende sand
...Og sorgen stilnet i smertens vann

Lyrics geaddet von Darkspirit72 - Bearbeite die Lyrics