Christopher Rygg (aka Garm)

Imię Christopher Rygg (aka Garm)
Birth date nieznany
Państwo unknown
Miasto nieznany

Ulver