Epitome (TWN)logo Epitome (TWN)

音乐类型 Progressive Metal
状态 活跃
形成 2012
国家Taiwan
Taipei
人气
粉丝 0
Do you like this band?