Swadhisthana

添加专辑歌词
添加评阅
Add an audio file
Band Name Senmuth
Album Name Swadhisthana
Type Album
发布日期 2004
出版公司 Self-Released
音乐风格Experimental Metal
拥有此专辑的会员0

Tracklist

1. Para-Brahma
2. Sakala-Jana-Kamyam
3. Viwuddha-Atm
4. Aho Dine
5. Nayana-Patha
6. Asaram Nayanah
7. Maha-Ambhodeh Tire
8. Prasada Antah
9. Kadacit
10. Wreni-Rucirah

Buy this album

Senmuth